درمانگاه تخصصی
راهنمای بیمار
فوریتهای پزشکی 115
ارتباط با ما

جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
نظرسنجی
میزان رضایت خود را از نوبت دهی درمانگاه تخصصی اعلام فرمایید

زیاد
متوسط
کم

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 232
 بازدید امروز : 72
 کل بازدید : 35192
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.0731

:: به پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی بیمارستان ولیعصر(عج) رزن خوش آمدید :: تلفن تماس 08136222101 ::
آموزش پرسنل

مسئول واحد آموزش: مهدی خالق وردی             کارشناس پرستاری - داخلی 240

واحد آموزش بیمارستان ولیعصر رزن بخشی از زیر مجموعه دفتر پرستاری بیمارستان محسوب می‌گردد. این واحد تلاش دارد در رمینه توانمند سازی وارتقاء سطح علمی و آگاهی نیروی انسانی بیمارستان وبرطرف سازی نیازهای آموزشی  بیماران و در راستای چشم انداز بیمارستان با همکاری کلیه همکاران وسایر واحد ها فضای مناسبی در زمینه فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی فراهم نماید.

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

 سوپروايزر آموزشي، پرستاري است كه مسؤوليت‌هاي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي – درماني و توانبخشي تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد .

 شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت به شرح زير مي باشند :

1) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )

2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )

3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

4) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها

5) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط

6) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان

7) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي

8) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

9) پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

10) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان

11) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش

12) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مدرسین در جهت ارتقاء سطح آموزش

13) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي

14) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

15) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

16) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :

الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري

ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

17) هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

18) هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

19) ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري

20)كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24) ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :

- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايتمندي مددجويان

- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري

25) كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري

26)مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان

 
فلوچارت ارائه خدمات بیمارستان ولیعصر ( عج)

آدرس : همدان - رزن - بلوار امام خمینی - روبروی توزیع برق شهرستان رزن

طراحي و اجرا : واحد انفورماتیک بیمارستان ولیعصر(عج) رزن