سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

برنامه حضور متخصصین کلینیک امیدازتاریخ 1402/06/11لغایت1402/06/16

 ����درمانگاه جراحی: دکتر قاضی جهانی: یکشنبه ،سه شنبه وپنج شنبه

����درمانگاه اطفال: دکتر مظفری:شنبه تا پنجشنبه

����کارشناس تغذیه: آقای کاظمی، شنبه ودوشنبه

����درمانگاه ارتوپدی: دکتر آقامحمدی:شنبه و دوشنبه

����درمانگاه زنان: دکتر بیرامی: پنجشنبه دکتر فلاحی: یکشنبه تا سه شنبه دکتر مقدمی:شنبه

����درمانگاه روان: دکتر جدی زاهد:سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه دکتر شفیعی: دوشنبه

����درمانگاه داخلی ‌: آقای دکتر رضایی: دوشنبه تا پنجشنبه آقای دکتر قاسمی: شنبه و یکشنبه

����درمانگاه قلب: دکتر علیزاده یکشنبه تا سه شنبه

����درمانگاه اورولوژی: دکتر کمکی یکشنبه

����درمانگاه پوست: خانم دکتر رسولی یکشنبه و سه شنبه

����درمانگاه چشم: دکتر معیری: شنبه تا سه‌شنبه

����درمانگاه عفونی: خانم دکتر راجی فقط پنجشنبه

����درمانگاه گوش و حلق و بینی: دکتر پرواز: شنبه تا پنجشنبه هر روز صبح

����در صورت داشتن پرونده دیابت در این مرکز کلیه اقدامات درمانی شما در اسرع وقت انجام میشود.جهت دریافت کارت ویژه بیماران دیابتی و اطلاعات بیشتر به مسئول درمانگاه مراجعه نمایید

����روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام