سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول بخش اطفال:  خانم سکینه سوری        کارشناس پرستاری

داخلی 219

معرفی بخش

بخش اطفال ونوزادان از بخشهای مهم بیمارستان ولیعصر (عج) رزن می باشد .این بخش دارای قسمتهای مختلفی از جمله اتاق ایزوله -اتاق عمومی اطفال -اتاق پنومونی -اتاق نوزادان 1-اتاق نوزادان 2- اتاق تالاسمی -اتاق استراحت مادران -اتاق کار و انبار تجهیزات می باشد.

بخش اطفال دارای 13 تخت اطفال -2تخت تالاسمی -12 تخت نوزاد ویک تخت احیاء نوزاد دارد در اتاق ایزوله بیمارانیکه نیاز به جدا سازی دارند بستری می شوند .دراتاق عمومی اطفال بیماران تشنجی –عفونت ادراری و........بستری می شوند .در اتاق پنومونی بیماران تنفسی بستری می شوند.

نوزادان 1: نوزادانیکه از بخش مادرونوزاد وپس اززایمان به این بخــــــــش منتقل می شوند وهمچنین بیمارانیکه عــــفونت دارند بســــتری می شوند.انکوباتورها در این اتاق می باشند .

نوزادان 2: نوزادانیکه زردی دارند ونیاز به فتو ترابی دارند بستری می شوند.

تجهیزات این بخش شامل : 1 دستگاه ونتیلاتور نوزاد ،1 دستگاه تخت احیاء نوزاد ،5 دستگاه انکوباتور ، 2 دستگاه فتوتراپی اینتنسیو ،6 دستگاه فتوتراپی ساده ،1دستگاه الکتروشوک با پدال اطفال ، 1دستگاه نوار قلب ،1دستگاه پمپ انفوزیون ،2 دستگاه پاس اکسیمتر ،2 دستگاه ساکشن ، 1 دستگاه ترالی احیاء کودکان وبزرگسالان ونوزادان ،اکسیژن مرکزی وپرتابل ،1 دستگاه گلوکومتر ،1دستگاه شیشه دوش برقی

مسئول بخش اطفال : سکینه سوری کارشناس پرستاری

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
پرتال هوشمند نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام