سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول تجهیزات پزشکی : مهندس روح الله زیوری    کارشناس ارشد مدیریت

مسئول فنی تجهیزات پزشکی: خانم مهندس مهوش وکیلی    کارشناس مهندسی پزشکی

داخلی: 212

 

* تدوین جدول مقایسه ای خرید دستگاه الکتروشوک

طراحی پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام