سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول رسیدگی به شکایات:علیرضا معصومی- کارشناس پرستاری

 

جهت رسیدگی به شکایات در نوبت صبح با شماره تماس 08136222211 داخلی 249 و در نوبت عصر و شب با شماره تماس 08136222211 داخلی 214 تماس حاصل فرمائید.

در ساعت اداری با مراجعه حضوری به دفتر رسیدگی به شکایات و از طریق سلسله مراتب (مترون --> مدیریت بیمارستان --> ریاست بیمارستان ) شکایات خود را پیگیری نمایید.

جهت تسهیل در پاسخگویی شماره تلفن خود را یادداشت فرمایید.

پرتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام