سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مواجهه با مسائل اخلاقی، همچون: رضایت آگاهانه، رازداری، حفظ حریم خصوصی، نحوه‌ی استفاده از منابع محدود، قطع درمان‌های ادامه‌ی حیات و حقیقت‌گویی به بیماران، در محیط‌های درمانی بسیار شایع است؛ درمانگران، در بسیاری مواقع، ناگزیرند این مسائل را به‌تنهایی، بر اساس تجارب شخصی، مشورت با مافوق یا تبعیت از خط‌ مشی مشخص، مدیریت کنند . این در حالی است که به‌دنبال افزایش روزافزون چالش‌های اخلاقی، پزشکان و متخصصان اخلاق اذعان داشته‌اند، تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل پیچیده‌ی اخلاقی بر عهده‌ی کمیته‌های اخلاق بیمارستانی است .
کمیته‌های اخلاق بیمارستانی، یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین کمیته‌های مستقر در بیمارستان‌ها هستند. اهداف اصلی این کمیته‌ها، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران، با تقویت اخلاق حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمت و نظارت بر عملکرد بالینی اخلاقی است ؛ همچنین، یکی از نقش‌های مهم کمیته‌های اخلاق بیمارستانی، تقویت‌کردن ارتباط بین بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت است که در نهایت، به بهبود کیفیت مراقبت‌های بالینی و افزایش رضایتمندی بیماران منجر می‌شود.

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام